دانلود بازی فودی کراش

فودی کراش یه بازی جورکردنی تو یه دنیای جدیده..!!
وارد دنیای سرآشپز شو و از مراحل مختلف و چالش های جذابش لذت ببر و به سرآشپز کمک کن رستوران خودش رو توسعه بده.
معرفی برنامه
فودی کراش یه بازی جورکردنی تو یه دنیای متفاوت با کلی ماجراهای خوشمزه است.
غذاهای هم نوع رو با هم مچ کن و ترکیب های قدرتمند بساز و از سد چالش های هر مرحله عبور کن.
تو هر مرحله با آماده کردن غذای مخصوص سرآشپز میتونی کلیدهای برنزی، نقره ای و یا طلایی بگیری و گنجینه های جوایز رو باز کنی و کلی جایزه ارزشمند بگیری.

فودی کراش یه بازی جورکردنی تو یه دنیای جدیده..!!
وارد دنیای سرآشپز شو و از مراحل مختلف و چالش های جذابش لذت ببر و به سرآشپز کمک کن رستوران خودش رو توسعه بده.
معرفی برنامه
فودی کراش یه بازی جورکردنی تو یه دنیای متفاوت با کلی ماجراهای خوشمزه است.
غذاهای هم نوع رو با هم مچ کن و ترکیب های قدرتمند بساز و از سد چالش های هر مرحله عبور کن.
تو هر مرحله با آماده کردن غذای مخصوص سرآشپز میتونی کلیدهای برنزی، نقره ای و یا طلایی بگیری و گنجینه های جوایز رو باز کنی و کلی جایزه ارزشمند بگیری.